بانک مشاغل ساختمان | پنجشنبه : دو اسفند ماه 1397 / ساعت 21:04:05

جدیدترین اخبار


پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

حضور بانک اطلاعات صنعت ساختمان (ساخت118)در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

حضور بانک اطلاعات صنعت ساختمان ( ساخت 118 ) در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

حضور ، بازدید و حمایت آقای مهندس مبارک قدم ، مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان گلستان از غرفه بانک اطلاعات صنعت ساختمان ( ساخت118)

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

حضور و حمایت آقای مهندس تجری ،ریاست محترم و اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان از بانک اطلاعات صنعت ساختمان (ساخت118)

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

بازدید و حمایت آقای مهندس قوانلو مدیرکل محترم صنعت معدن و تجارت استان گلستان از بانک اطلاعات صنعت ساختمان ( ساخت118 )


Back to Top