سخنی با فعالان اقتصادی صنعت ساختمان استان گلستان


مهندسین صنعت ساختمان ، مدیران  شرکتهای ساختمانی ، تولیدکنندگان  مصالح و تجهیزات ساختمانی ، فروشندگان و توزیع کنندگان  مصالح و تجهیزات ساختمانی و مدیران  مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان ، احتراما به استحضار میرساند:

مجموعه ساخت 118 ، اولین بانک تخصصی مشاغل صنعت ساختمان استان گلستان ، به آدرس  www.sakht118.com  را با هدف ، معرفی خدمات و محصولات ساختمانی قابل ارائه  و ایجاد ارتباط و تعامل هرچه بیشتر تولیدکنندگان ، فروشندگان و مصرف کنندگان صنعت ساختمان استان گلستان تدوین نموده و قابل بهره برداری میباشد.

لذا از شما دعوت میگردد که با ثبت اطلاعات شغلی(بر اساس یکی از پنل های 7 گانه در منوی ثبت آگهی)و معرفی خدمت ، محصول و توانمندیهای خود در این بانک اطلاعات تخصصی ، مخاطبان شغلی خود را نسبت به حضورتان در این صنعت مطلع بنمایید. 

******************************

   ( همه جا دیده شوید  )

 

ثبت نظر شما